Rotor Carbon Qrings Qarbon AltomCykling.dk 2018 Review

GEAR – Rotor Qarbon ovale klinger

Efter en periode på ca.6 måneder hvor jeg har kørt almindelige runde klinger, har jeg de sidste 10 uger været tilbage på ovale ringe fra Rotor. Det er deres nyeste udgave, de såkaldte Qarbon rings, der som navnet antyder har fået tilføjet noget Carbon. Det har været meget interessant at have holdt pause, og vende tilbage til den ovale form. Jeg har gode oplevelser med formen, der dog kræver lidt tilvænning. 

Af Uggi Kaldan | Foto Uggi Kaldan 

Mere power? Hvad siger forskningen, hvad siger Rotor?

Da vi testede Rotor for første gang for ca.5 år siden, var der stor fokus på at man fik mere power og mindre laktat udvikling. Det lyder jo helt fantastisk, men hvis det var utvetydig videnskabelig fakta at der var f.eks. 3% at hente på ovale klinger (som Rotor hævder), så er vores påstand at 100% af alle prof-ryttere ville benytte dem. Det er simpelthen for stor en fordel til at man kan tillade sig at være konservativ og lade være. 

Det gør de ikke. Kan vi så modsat konkludere at ovale klinger slet ikke virker? Nej det vil heller ikke være korrekt. Vi kan blot konstatere at de fremmeste atleter ikke er overbeviste om fordelen, og det kan vi faktisk godt forstå. Forskningen omkring fordelen ved de ovale klinger er noget mudret.

De mest valide studier vi har kunne finde (peerreviewed og udgivne) viser indikationer på en lille fordel, men studierne er meget begrænsede (8 – 12 deltagere) og meget snævre. De omhandler enten meget trænede atleter, eller atleter helt uden træning. Det gør det svært hævde at der uden tvivl skulle være en fordel ved at bruge ovale klinger. 

Nogle resultater foreligger dog. Begyndere lader til at få lidt mindre laktatudvikling, særligt ved den indledende acceleration fra 0 – 100 watt, og det lader til at gøre dem i stand til at træne lidt hårdere  samlet, over en time. For trænede atleter lader der til at være en fordel ved korte, højintensive, træningspas. Der er dog også nogle studier, der ikke har kunne påvise nogen fordel overhovedet, men igen, meget snævre, og meget specifikke i forhold til testpersoner. 

Så virker de? Well svaret er hverken utvetydigt nej, og heller ikke utvetydigt ja. Det mest præcise svar er nok, at det afhænger af forhold og af rytteren. Nogle vil have en fordel ud af ovale klinger, andre vil ikke opleve nogen fordel. 

Hvad betyder det at de er lavet i Carbon?

Qrings Qarbon 2018 AltomCykling.dk

Udover den ovale form, så har de her klinger en Carbon indsats. Det gør klingerne lidt stivere, og lidt lettere, Rotor hævder at den øgede stivhed er med til at øge præcisionen når du skifter gear, og faktisk har vi oplevet et mere jævnt skifte, – ligesom en lidt stivere klinge, i hvert fald i teorien burde mindske energispild i dit tråd, vi tør dog ikke sætte nogen form for tal på den fordel. 

Testeren har kørt ovale klinger siden dengang elektroniske gear ikke var allemandseje, og ovale klinger skifter bare bedst på elektroniske gear. Det skyldes at de simpelthen ikke skifter helt så godt som runde klinger hele vejen rundt. Ovale klinger kræver en mere præcis justering af forskifteren og nogle steder i dit tråd skifter klingerne simpelthen bare knap så godt. Kører du med mekanisk gear, betyder det at du nogle gange skal holde skiftegrebet i bund, i lidt længere tid, for at klingen fanger kæden, hvilket kan være irriterende. Det problem har man dog ikke med mekanisk gear, der jo skifter, ved et lille klik på en knap. 

En dygtig cykelsmed skal nok få det til at spille, selv på mekaniske skiftere, men den præcise justering der er nødvendig, er altså også lidt mere sårbar. Det bør man overveje, hvis man vil skifte til oval på et mekanisk set-up, med elektronisk gear er der ingen bekymringer på den front. 

Spørger du testeren hvad der for alvor adskiller carbonversionen af de ovale klinger fra de klassiske, så er det udseendet: De ser simpelthen sindsygt lækre ud, så hvis du vil have nogle af de mest lirens klinger på din cykel, der kan købes pt. så er Qarbon fra Rotor et ret godt bud!  

Testerens oplevelse af ovale klinger 

Når nu videnskaben ikke er helt klar, så bliver følgende naturligvis en meget subjektiv oplevelse af klingerne, måske endda lidt farvet af at jeg synes klingerne ser brandgodt ud! Da jeg første gang skiftede til ovale klinger, var det på grund af en lille overbelastning i mit ene knæ, og jeg tænkte at det måske kunne hjælpe at trådet blev lidt anderledes med ovale klinger. Det var dog ikke noget jeg fik nogen mærkbar effekt ud af, i forhold til knæet.

Men jeg kan personligt tydeligt mærke når jeg skifter fra runde til ovale klinger, og endda endnu mere tydeligt når jeg skifter tilbage til en cykel med almindelige runde klinger, efter at have kørt ovale klinger et stykke tid. Det er svært at beskrive følelsen, men en slags “bølgende / hoppende” fornemelse, som dog forsvinder ret hurtigt. Uanset om jeg skifter til ovale, eller tilbage til runde, så kræver det altid lidt tilvænning. Mine muskler syrer lettere til, og jeg tænker det skyldes den ændrede påvirkning. Så jeg kan i hvert fald 100% konstatere at der er en forskel i påvirkningen af mine muskler. 

Nu kommer vi så til lidt spekulation fra min side. Men når jeg kan mærke der er en klar forskel i påvirkningen af mine muskler når jeg bruger en oval klinge, så tænker jeg også at det må betyde at der sikkert er nogle hvor den lidt anderledes belastning vil have en positiv effekt på deres fysiske formåen. Der vil sikkert også være nogen hvor der ingen effekt er, og så vil der være nogle hvor effekten er direkte negativ, måske? 

Jeg tænker også at ud fra et træningsperspektiv, så kan det ikke afvises at skiftevis træning med ovale og runde klinger, kunne give en træningseffekt, da det virker som om man aktiverer musklerne forskelligt. Hvilket måske kan betyde at man vil kunne styrke muskler og nerver, på en mere effektiv måde ved at skifte mellem systemerne? I f.eks. styrketræning arbejder man i hvert fald med forskellige øvelser, for de enkelte muskler, fordi de forskellige former for belastning af den samme muskel, på sigt er med til at øge den samlede styrke. Vil den filosofi kunne overføres til cykling, i forhold til at ændre sit tråd med en oval klinge? Jeg ved det ikke, men det er da en interessant tanke. 

Hvordan føles klingerne specifikt anderledes for testeren

Jeg finder at jeg overordnet set kører med lidt højere kadence når jeg kører ovale klinger, ca.5% faktisk. Hvis man kan holde en lidt højere kadence, uden at kredsløbet umiddelbart er påvirket vil jeg mene det er en fordel, særligt på længere distancer. Samtidig finger jeg også at jeg er tilbøjelig til at blive siddende lidt længere i sadlen, og mere roligt, særligt på stigninger, hvilket også kan være medvirkende til man sparer kræfter. 

Øget kadence, og en roligere position på cyklen kan 100% give fornemmelsen af mere styrke over et langt løb, så måske der er lidt at hente her. For mig personligt er de to parametre i hvert fald hovedårsagen til at primært har valgt at køre med ovale klinger, men om det svarer til en øget ydelse på 3%, det er simpelthen umuligt at vurdere ud fra den forskning der foreligger på området. 

Helt personligt kan jeg konstatere at ovale klinger gør noget godt for et par vigtige parametre for mig, når jeg sidder på cyklen, nemlig kadence og position. Så ovale klinger kan klart være noget man kan eksperimentere med, hvis man synes man har nogle udfordringer på de områder. Omvendt, jeg kan på ingen måde garantere de giver samme gode følelse, som jeg oplever, og en 3% øget ydelse, er det meget tvivlsom at nogen opnår. Forskningen peger dog i retning af at jo mindre trænet cyklist du er, jo mindre vil din effekt være af ovale klinger, så det taler måske i retning af at særligt motionister (som mig selv) kan have en fordel ud af ovale klinger. 

Mange begyndere / let øvede cyklister har i hvert fald ofte svært ved at ramme den “magiske” 90rpm i snit i kadence når de kører længere ture og løb, og kan også synes det er svært at finde en rytme på stigninger i siddende position. De kan (MÅSKE) opleve den fordel (som jeg oplever) på de 2 parametre. Men fordelen kan nok bedst forklares som en inddirekte fordel, der opnåes ved at man forbedrer følelsen af at sidde på cyklen (som begynder / let øvet), der er ikke ret overbevisende evidens for at topatleter henter i nærheden af 3% på at skifte til ovale klinger. 

Uanset performance, så synes testeren at de ser seriøst lirens ud, og det kan jo være grund nok til de fleste, hvis man giver 200 kroner for et par strømper der står “Fingers Crossed” på, dem ryger der vel hurtigt 4 – 5 par af på en sæson, så kan man vel også finde 1599 kroner (vejledende udsalgspris for Qarbon klingerne) til en lirens carbon klinge? 

Rotor Carbon Qrings Qarbon AltomCykling.dk 2018 Review